Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

september 2023

6
Toelichting onderzoek Asfaltcentrale APN (Stadhuis - Raadzaal)
woensdag 6 september 2023
14:00 - 15:30

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop inwoners in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van industriële uitstoot. Hierbij is ook onderzoek gedaan naar de Asfaltcentrale APN in Nijmegen. Omwonenden maken zich al lange tijd zorgen over de gezondheid van de inwoners in hun wijk en de aantasting van het woongenot.

Uit het rapport komen een aantal conclusies en aanbevelingen. Woensdag 6 september is er om 14.00 uur een toelichting door de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het onderzoek in de raadzaal van het Stadhuis (Korte Nieuwstraat 6). U bent van harte welkom de toelichting bij te wonen vanaf de publieke tribune. Ook is de toelichting online te volgen of later terug te kijken via nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl onder het kopje vergaderingen.

Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 6 september 2023
18:00 - 20:00

Agenda politieke avond in de Gebroeders van Lymborchkamer
18.00u - 19.00u Informeren - Noodopvang Winkelsteeg
19.00u - 20.00u Opiniëren - Startnotitie Water- en Rioolplan

Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis - Raadzaal)
woensdag 6 september 2023
18:00 - 20:30

Agenda politieke avond in de Raadzaal
18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 20.00u Commissie grote binnenstedelijke projecten - Opiniëren - Brief Tussenrapportage gebiedsontwikkelingen
20.00u - 20.30u Advies besluitvorming - Initiatiefvoorstel Watertappunten voor de honden van Nijmegen

Traianuskamer
woensdag 6 september 2023
19:00 - 21:00

Agenda politieke avond in de Traianuskamer
19.00u - 20.00u Opiniëren - Startnotitie Woonzorgvisie Nijmegen
20.00u - 21.00u Opiniëren - Startnotitie Toegankelijkheid fysiek domein

13
Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis - Raadzaal)
woensdag 13 september 2023
18:00 - 22:00

Agenda politieke avond in de Raadzaal
18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
Commissie grote binnenstedelijke projecten
19.00u - 20.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Kanaalknoop
20.00u - 21.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Herziening deelontwikkeling voormalig UWV-locatie binnen de gebiedsexploitatie
21.00u - 22.00u Advies besluitvorming -  Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorpensingel en Raadsvoorstel Aanpassing grens bebouwde kom Dorpensingel

Traianuskamer
woensdag 13 september 2023
18:30 - 22:00

Agenda politieke avond in de Traianuskamer
18.30u - 19.00u Vragenhalfuurtje
19.00u - 20.00u Advies besluitvorming - Initiatiefvoorstel Nijmeegse klimaatbegroting
20.00u - 21.00u Opiniëren - OVV rapport Industrie en omwonenden
21.00u - 22.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Gelijkwaardige kansen in het onderwijs

Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 13 september 2023
19:00 - 21:00

Agenda politieke avond in de Gebroeders van Lymborchkamer
19.00u - 20.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Voorstel tot wijziging Verordening parkeerbelastingen 2023
20.00u - 21.00u Opiniëren - Debatstuk Maatwerkgericht armoedebeleid

20
Rekenkamer (SH B0.14)
woensdag 20 september 2023
14:00 - 16:30

De vergadering van de Rekenkamer is niet openbaar, de agenda wel.

25
Regionale informatiebijeenkomst (Brandweerpost, prof Bellefroidstraat 11 Nijmegen )
maandag 25 september 2023
20:00 - 21:30

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is bezig met het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2024-2027 en een nieuw regionaal risicoprofiel. De deelnemende raden kunnen hier hun zienswijzen bij meegeven. Voorafgaand aan de besluitvorming organiseert de VRGZ een regionale informatiebijeenkomst. Bijgaand de uitnodiging en de stukken.