Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

januari 2023

11
Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis - Raadzaal)
woensdag 11 januari 2023
18:00 - 20:30

18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 20.30u Toelichting - Gevolgen gerechtelijke uitspraak stikstofuitstoot versus bouwambities

Barbarossakamer
woensdag 11 januari 2023
19:00 - 19:45

19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze kaderbrief VRGZ 2024

Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 11 januari 2023
19:00 - 21:00

19.00u - 20.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Invoeren JA-JA sticker
20.00u - 21.00u Opiniëren - Brief Evaluatie voortgang toegankelijkheid openbare ruimte 2019-2021

18
Raadzaal (gespreksrondes) (Stadhuis - Raadzaal)
woensdag 18 januari 2023
18:00 - 22:15

18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Kadernota ODRN 2023/2024
19.45u - 20.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Beleidsvisie hulp bij het huishouden
20.45u - 22.15u Opiniëren - Brief Rigter/R2

Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 18 januari 2023
18:30 - 22:15

18.30u - 19.00u Vragenhalfuurtje
19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze 2024 GGD Gelderland Zuid
19.45u - 20.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Programma Energie besparen woningen 2023-2030
20.45u - 22.15u Opiniëren - Energiearmoede

Traianuskamer
woensdag 18 januari 2023
19:00 - 22:15

19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze op de Kaderbrief 2024-2027 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Nijmegen Midden 2015 -8 (Tijgerstraat tegenover nummer 171)
20.45u - 22.15u Opiniëren - Startnotitie Omgevingsvisie en brief Participatiebeleid voor het ruimtelijk domein; ruimtelijke agenda

23
Regioagendacommissie Groene Metropoolregio
maandag 23 januari 2023
20:15 - 22:00

Van deze bespreking is helaas geen beeldmateriaal beschikbaar maar enkel een geluidsopname