Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

januari 2022

12
Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 12 januari 2022
18:00 - 21:45

18.00u - 19.00u Inspraak (diverse onderwerpen)
19.00u - 19.45u Toelichting Energietransitie - Energie besparen in de woning
19.45u - 20.45u Opiniëren - Vervolggesprek Luchtkwaliteit
20.45u - 21.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze kaderbrief ODRN 2023

Raadzaal (gespreksrondes) (SH - Raadzaal)
woensdag 12 januari 2022
18:00 - 21:30

18.00u - 19.00u Inspraak (diverse onderwerpen)
19.00u - 20.30u Toelichting - Trendstudie Nijmegen 2022
20.30u - 21.30u Commissie GREX - Toelichting - Ontwikkeling Stadseiland - Stedenbouwkundige toelichting op varianten

Traianuskamer
woensdag 12 januari 2022
19:00 - 20:30

19.00u - 19.45u Opiniëren - Debatstuk - Geef de heilige Titus Brandsma een eerbetoon dat hem toekomt (o.v.v. VVD, Stadspartij Nijmegen, PvdA en VoorNijmegen.Nu)
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Verkenning opkoopbescherming

19
Raadzaal (gespreksrondes) (SH - Raadzaal)
woensdag 19 januari 2022
18:00 - 21:15

18.00u - 19.00u Informeren en Opiniëren - Brief beantwoording motie Duur feestje, doe maar niet
19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Burgerinitiatief van Spoor tot Stier
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Vaststelling facetbestemmingsplan kamerverhuur
20.30u - 21.15u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Wijziging Huisvestingsverordening

Traianuskamer
woensdag 19 januari 2022
18:00 - 21:30

18.00u - 19.00u Inspraak (diverse onderwerpen)
19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2023 én deelname en oprichting Stichting
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze op Beleidsmatige en financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2023-2026 van de MGR Rijk van Nijmegen
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Sport- en beweegnota 2022 Een Nimweegs hert veur sport en bewegen

Gebr. van Lymborchkamer
woensdag 19 januari 2022
19:00 - 21:30

19.00u - 20.30u Commissie GREX - Advies besluitvorming Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Nijmegen NYMA en Raadsvoorstel Vaststellen varianten Stadspeiling - Stadseiland
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 -7 (Vossenlaan 44)