Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een amendement is een voorstel aan het college tot een tekstwijziging in een voorstel. Bekijk de ingediende amendementen door de raad.

Raadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de raad als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.
Bekijk de initiatiefvoorstellen vanaf 2018.

Lees hier het mid term verslag van de gemeenteraad. dit verslag geeft inzicht in hoe de raad de diverse rollen vervult. De raad heeft in 2018 de eigen werkwijze aangepast, meer bezoek in de stad, een grotere rol voor inspraak eerder in het proces, eigen informatievoorziening en een nieuwe vergaderstructuur die daar bij past. Dit verslag laat zien hoe dat heeft uitgepakt. Dit is gedaan aan de hand van een overzicht van werkbezoeken, er wordt ingegaan hoe de raad de diverse raadinstrumenten gebruikt en raadsleden reflecteren zelf terug op de periode tot nu toe.

Een motie is een een wens of verzoek aan het college over een voorstel. Bekijk de ingediende moties door de raad.

Een besluitenlijst is een overzicht van alle genomen besluiten per raadsvergadering. Bekijk de besluitenlijsten t/m 2017. Eerdere besluitenlijsten vindt u op http://deeplink.archiefweb.eu/Jq6m/

Notulen zijn de verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad. Bekijk de notulen t/m 2017. Eerdere notulen vindt u op http://deeplink.archiefweb.eu/Jq6m/

Bekijk hier het register opgeheven geheimhoudingen.

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt:
• Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
• Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
• Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de raad aan het college. Bekijk de ingediende vragen met antwoorden.

Bekijk de aangekondigde raadsvoorstellen.

Bekijk het overzicht van toezeggingen.

Stukken aangaande de werkzaamheden van de raad