Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Lees hier het mid term verslag van de gemeenteraad. In dit verslag leest u wat de gekozen 39 raadsleden afgelopen twee jaar hebben gedaan en wat hun plannen zijn voor de komende twee jaar. Dit wordt o.a. gedaan aan de hand van een overzicht van werkbezoeken, een reflectie van de fracties, hoe de raad de diverse raadsinstrumenten gebruikt en de zichtbaarheid van de raad via sociale media.

Een amendement is een voorstel aan het college tot een tekstwijziging in een voorstel. Bekijk de ingediende amendementen door de raad.

Een motie is een een wens of verzoek aan het college over een voorstel. Bekijk de ingediende moties door de raad.

Raadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de raad als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Dat heet dan een initiatiefvoorstel.
Bekijk de initiatiefvoorstellen vanaf 2018.

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de raad aan het college. Bekijk de ingediende vragen met antwoorden.

Notulen zijn de verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad. Bekijk de notulen t/m 2017. Eerdere notulen vindt u op http://deeplink.archiefweb.eu/Jq6m/

Een besluitenlijst is een overzicht van alle genomen besluiten per raadsvergadering. Bekijk de besluitenlijsten t/m 2017. Eerdere besluitenlijsten vindt u op http://deeplink.archiefweb.eu/Jq6m/

Bekijk het overzicht van toezeggingen.

Bekijk de aangekondigde raadsvoorstellen.

Bekijk hier de rapporten van de Rekenkamer. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt:
• Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
• Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
• Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

Stukken aangaande de werkzaamheden van de raad