Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De Nijmeegse gemeenteraad is gekozen door inwoners van de stad en bestaat uit 39 leden verdeeld over 9 politieke partijen.


De raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert en treedt op als volksvertegenwoordiger van de inwoners van Nijmegen.


Bekijk hier wie er in de gemeenteraad van Nijmegen zitten.

Een fractievolger kan namens zijn fractie het woord voeren tijdens een gespreksronde. Een fractievolger is niet gekozen door de inwoner en heeft geen stemrecht tijdens een besluitronde.