Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Termijnagenda Raad

Voortgangsrapportage Grote Projecten 2024

ID
808
Onderwerp
Voortgangsrapportage Grote Projecten 2024
Programma
  • Wonen en Stedelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder
Streefdatum college
5-3-2023
Streefdatum raad
24-4-2024
Afgedaan
Afgedaan
Stand van zaken
Raadsbesluit d.d. 24 april 2024: 1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2024 vast te stellen, inclusief de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en de daarbij behorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters. 2. De bijbehorende begrotingswijziging BW-01933 vast te stellen. 3. De volgende planexploitaties toe te voegen: a. St Hubertusstraat; b. Lankforst Woonwaarts; 4. De volgende planexploitaties af te sluiten: a. St. Agnetenweg; b. Kop Burchtstraat; 5. Een voorziening in te stellen voor de volgende projecten: · Dorpsstraat 92-118; · Dr. J. Berendsstraat; · Maisonnettes Lankforst; 6. Ophogen van het krediet Stationsgebied (K000331) met een bedrag van € 1.389.000 voor de wijzigingen in dit vgp van de investeringsprojecten binnen de gebiedsontwikkeling Stationsgebied; 7. Terugboeken van € 100.000 van het investeringskrediet Herinrichting Hoogstraat (I003412) naar het krediet Uitvoering Valkhofkwartier(K000301)
Bijlage(n)