Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Capaciteit

ID
1763
Titel
Capaciteit
Agendapunt
Gebr. van Lymborchkamer 2023 (2. Opiniëren - Startnotitie Water- en Rioolplan)
woensdag 6 september 18:00 tot 20:00
Toezegging
Wethouder zegt toe dat capaciteit bij het nieuwe beleid opnieuw wordt berekend.
Portefeuillehouder
  • J.P. Broeren
Beleidsveld
  • Openbare Ruimte
Medewerker
Deadline
Stand van zaken
De wethouder heeft toegezegd dat met het opstellen van het Water en Rioleringsprogramma (WRP) de benodigde capaciteit zal worden onderzocht. In de startnotitie Water en Rioolprogramma (WRP) is aangegeven dat er een Branchestandaard wordt uitgevoerd. De Branchestandaard onderzoekt aanwezige kennis, competenties en aantal benodigde fte voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. De uitkomsten van de Branchestandaard worden meegenomen in het nog op te stellen WRP. Inmiddels is de Branchestandaard uitgevoerd. We merken overigens dat er krapte is in de waterbranche. Op dit moment lukt het bijvoorbeeld niet om al onze projecten te bemensen (terwijl we wel budget hebben).
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening