Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Onderverhuren

ID
1290
Titel
Onderverhuren
Agendapunt
Traianuskamer 2022 (2. Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Verkenning opkoopbescherming)
woensdag 12 januari 19:00 tot 20:30
Toezegging
Het college zegt toe de Raad schriftelijk te informeren over de vraag of de uitzonderingsgrond voor het 12 maanden mogen onderverhuren ook zodanig herhaald kan worden dat er feitelijk een meerjarige onderverhuursituatie ontstaat.
Portefeuillehouder
  • N. P. Vergunst
Beleidsveld
  • Wonen en Stedelijke ontwikkeling
Medewerker
Deadline
1-3-2022
Stand van zaken
Bij mail van 14-1-2021 is deze toezegging afgehandeld. -----Oorspronkelijk bericht----- Van: George van der Woude < g.van.der.woude@nijmegen.nl> Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 14:55 Onderwerp: FW: toezeggingen opkoopbescherming Beste raadsleden, fractiespecialisten Wonen, U heeft afgelopen woensdag de bespreking in de raadskamer bijgewoond over de Opkoopbescherming. Of u bent de fractiespecialist wonen. Daarbij werden meerdere toezeggingen gedaan, waarvan u twee kortlopende toezeggingen bijgaand aantreft en de antwoorden. George van der Woude sr. raadsadviseur, Raadsgriffie gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen g.van.der.woude@nijmegen.nl < mailto:g.van.der.woude@nijmegen.nl> +++++++++++ Beste raadsleden, In de wet is opgenomen dat in drie gevallen burgemeester en wethouders verplicht zijn om op aanvraag een verhuurvergunning opkoopbescherming verlenen. Eén van deze gevallen is dat een vergunning zal moeten worden verleend indien de woonruimte voorafgaand ten min­ste een jaar door de eigenaar zelf is bewoond en daarna wordt verhuurd met een huurovereenkomst welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is, met een maxi­mum van 12 maanden omdat de eigenaar na afloop van die termijn de woning opnieuw zelf wil betrekken. Daarbij mag het niet om toeristische verhuur gaan. Er kan dus géén meerjarige verhuursituatie ontstaan. De eigenaar dient voorafgaand van de verhuursituatie van maximaal een jaar, de woning zelf minimaal een jaar te bewonen. Na afloop van een mogelijke verhuur van maximaal 12 maanden zal de eigenaar dus zelf weer minimaal een jaar woonachtig moeten zijn in de woning voordat een eventuele nieuwe verhuur van maximaal 12 maanden start.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
14-1-2022