Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Traianuskamer

woensdag 17 januari 2024

18:30 - 21:45
Toelichting

Agenda politieke avond in de Traianuskamer
18.30u - 19.00u Vragenhalfuurtje
19.00u - 20.30u Raadsvoorstel Beleidskader Arbeidsmarkt en re-integratie regio Rijk van Nijmegen 2024-2027, Klaar voor nieuwe kansen
20.45u - 21.45u Raadsvoorstel Zienswijze op de Kaderbrief 2025-2028 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen en Raadsvoorstel Ontwerp- wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens het vragenhalfuurtje kunnen raadsleden vragen aan het college stellen.
  Deze vragen worden uiterlijk dinsdagmiddag toegevoegd als bijlage bij dit agendapunt.


  Voorzitter: Bouwmans
  Kamergriffier: Arentz

 2. 3
  tot 20.45 uur geen besprekingen - 20:30
 3. 4

  Voorzitter: Van der Goes
  Kamergriffier: Arentz
  Portefeuillehouder: Bruls/Brom