Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 24 mei 2023

18:00 - 21:30
Toelichting

Agenda politieke avond in de Gebroeders van Lymborchkamer
18.00u - 18.30u Vragenhalfuurtje
18.30u - 19.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze over concepten jaarstukken 2022, de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
19.00u - 20.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Beleidsplan schuldhulpverlening
20.30u - 21.30u Opiniƫren - Startnotitie Omgevingsvisie

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens het vragenhalfuurtje kunnen raadsleden vragen aan het college stellen.
  Deze vragen worden uiterlijk dinsdagmiddag toegevoegd als bijlage bij dit agendapunt.

  Voorzitter: De Gram
  Kamergriffier: Waumans

  Toezeggingen

  Titel
  Burgerparticipatie energietransitie
 2. 4
  tot 20.30 uur geen besprekingen - 20:00
 3. 5

  Voorzitter: Bakker
  Kamergriffier: Ruta
  Portefeuillehouder: Vergunst

  Toezeggingen

  Titel
  Amendementen worden meegenomen
  Bereikbare zorg, ontmoetingspunten en voorzieningen in wijken
  Dilemma's
  Participaal
  Sturingsvoorstel positie programma's binnen Omgevingswet