Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Rekenkamer

dinsdag 7 december 2021

14:00 - 16:30

Locatie
Teams
Voorzitter
G. Backus
Toelichting

Er hebben zich geen inwoners of raadsleden gemeld met ideeën voor onderzoek, vragen of bespreekpunten. Er zijn ook verder geen openbare punten. Er is dus geen openbaar deel deze vergadering. De agenda is wel openbaar.

Agendapunten

Mondelinge terugkoppeling door secretaris over:
• Doe Mee Onderzoek naar de uitvoering van de Wet openbaarheid bestuur;
• Stand van zaken verbetertraject kwaliteit openbare bekendmakingen;
• Evaluatie werkafspraken met Gemeentelijk Management Team (GMT)
Het voorstel dat binnenkort in het GMT voorligt is ter informatie bijgevoegd.