Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 27 mei 2020

17:00 - 22:30
Toelichting

17.00u - 18.00u Inspraak diverse onderwerpen (De inspraak vindt schriftelijk plaats. Inspraakreacties kunnen gestuurd worden naar griffie@nijmegen.nl.)
18.00u - 19.00u Advies besluitvorming - Raadsinitiatiefvoorstel Auditcommissie 'Bevindingen auditcommissie bij jaarrekening 2019'
19.00u - 20.30u Opiniëren - Tussenstand Brede basisteams volwassenen
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Initiatiefvoorstel Niet 'bomen' maar planten
21.30u - 22.30u Advies besluitvorming -Raadsvoorstel Marktverordening Nijmegen 2020 en informatie nadere regels standplaatsen

Uitzending

Agendapunten

  1. 2

  2. 4