Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Traianuskamer

woensdag 26 mei 2021

18:30 - 21:30
Toelichting

18.30u - 19.00u Vragenhalfuurtje
19.00u - 20.00u Opiniëren - Raadsvoorstel Stadsrekening 2020 (Algemeen/Financiën)
20.00u - 20.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) en Raadsvoorstel Zienswijze Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
20.45u - 21.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2020 en Ontwerpbegroting 2022 MGR

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: Van Gent
  Kamergriffier: Arentz

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen Stadspeiling
 2. 3

  Voorzitter: Van Elferen
  Kamergriffier: Van der Woude
  Portefeuillehouder: Vergunst

  Toezeggingen

  Titel
  Stand van zaken archivering en opslag zaakdossiers