Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Overbruggingsvoorstel jongerenwerk

ID
1484
Titel
Overbruggingsvoorstel jongerenwerk
Agendapunt
Besluitronde (raadsvergadering) 2022 (7.1. Raadsvoorstel Stadsbegroting 2023-2026 (76/2022))
woensdag 2 november 16:00 tot 23:00
Stadhuis - Raadzaal
Toezegging
Het college zegt toe om met een overbruggingsvoorstel voor jongerenwerk op het VO te komen voor de periode aug 2023 t/m dec 2023. Dan wordt nadat de evaluatie over het (extra) jongerenwerk op het VO is afgerond er obv die aanbevelingen/uitkomsten een voorstel aan de raad voorgelegd zodat hiermee een integrale afweging rondom de aanpak kansengelijkheid gemaakt kan worden. (zie hiervoor ook motie “Meer werk voor jongerenwerk” d.d. 2 november 2022)
Portefeuillehouder
  • G. Visser
Beleidsveld
  • Onderwijs
Medewerker
Deadline
29-12-2023
Stand van zaken
Oktober 2023: Het onderzoek wordt in oktober opgeleverd en wordt later in het jaar ook aan de raad toegezonden. Mei 2023: Het onderzoek naar jongerenwerk op het vo loopt. De verwachting is dat dit na de zomervakantie wordt afgerond. De overbruggingsperiode aug/dec 2023 is geregeld en wordt gefinancierd uit de NPO middelen.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)