Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 2 november 2022

16:00 - 23:00
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  • Aan de agenda is het Raadsvoorstel Geheimhouding financiële kaders Hezelpoortwoontoren en –garage toegevoegd als hamerstuk.
  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.10

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.10 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.10

 9. 5
  BENOEMINGEN
 10. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 11. 7
  DEBATSTUKKEN
 12. 7.1

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  Fractie D66 (5), Fractie GroenLinks (9), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Auto's zijn geen melkvee
  Compenseer sport en welzijn voor hoge energierekening
  Dierenmishandeling als signaal van huiselijk geweld
  Goede preventieve aanpak voorkomt overlast van dieren
  Kinderopvang, onderwijs en sportvereniging als plek waar kindermishandeling, huiselijk geweld zichtbaar
  Niet alleen pleegouders werven, ook pleegouders behouden
  Nieuwe grote duurzame topsportlocatie
  Veilige hoeksteen voor sociale wijk

  Moties

  Titel
  Sjors kan ook rappen
  Bijdrage aan de ouderbijdrage
  Clean city young vibe
  Daadwerkelijk meer bomen in Nijmegen
  Dierenbuddy
  Een open zwembad Dukenburg
  Energie besparen in de openbare ruimte mogelijkheden genoeg beslispunt 2
  Energie besparen in de openbare ruimte mogelijkheden genoeg beslispunten 1,3
  Evalueer de wettelijke taak tot zorgplicht voor dieren
  Geef met je hart. Meer financiële steun voor stichting hartslag Nijmegen
  Geen gascentrale op Engie-terrein beslispunt 1
  Geen gascentrale op Engie-terrein beslispunt 2
  In Nijmegen denken we niet zo zwart-wit
  klimaat en CO2 begroting als bijlage stadsbegroting vanaf 2023
  Laat de bal weer rollen. voetballen op een veilig veld zonder blessure
  Laat de zon schijnen op daken en daarmee in portemonnees van huishoudens beslispunt 1
  Laat de zon schijnen op daken en daarmee in portemonnees van huishoudens beslispunt 2
  Maak de kade busvrij
  Maak van OV een publieke dienst, beslispunten 1,5,6
  Maak van OV een publieke dienst, beslispunten 2,3,4
  Meer werk voor jongerenwerk
  Na een rookvrije generatie nu ook een drugsvrije generatie
  Old city is too pretty for curver box
  Pak 's lekker deur
  Plaagdieren bestaan niet
  Samen voor Nijmegen met ervaringsdeskundigen van woord naar daad
  Stagemakelaars voor een eerlijke arbeidsmarkt
  Statiegeld hoort naast de prullenbak
  Stop het kapitaliseren van klimaatverandering reclames fossiel en bio industrie
  Verder versterken Nijmeegse Kinderraad
  Verduurzamen vastgoed logisch moment van gisteren
  Verwijder perverse snoeiprikkel uit groencontracten
  Vroegsignalering voor iedereen die in schulden dreigt te komen
  What's in the Boks
  Wonen is een recht, kraak de leegstand beslispunt 1
  Wonen is een recht, kraak de leegstand beslispunt 2

  Toezeggingen

  Titel
  Buspassagiers Waalkade
  Cijfers over bomen
  Contractduur groenaannemers
  Gebruik keukens tegen 0 tarief
  Overbruggingsvoorstel jongerenwerk
  Zwembad Dukenburg
 13. 7.2

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (1)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie VVD (2)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Maak van de Verstedelijkingsstrategie geen verstedelijkingstragedie

  Moties

  Titel
  Verbeter de doorstroming in de verstedelijkingsstrategie voor dieren
 14. 8
  STEMSTUKKEN
 15. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Wensen en bedenkingen unaniem aanvaard

 16. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 17. 10
  Ingekomen stukken
 18. 10.1

 19. 10.3

  Besluit

  Conform besloten

 20. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 21. 10.4.1

 22. 10.4.2

  Besluit

  Conform besloten

 23. 10.4.3

 24. 10.4.5

 25. 10.4.9

 26. 10.4.10

 27. 10.4.11

 28. 10.4.12

 29. 10.5