Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 9 maart 2022

19:30 - 23:00
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls
Toelichting

Wilt u de besluitronde bijwonen? Dan graag aanmelden via griffie@nijmegen.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering:
  • Aan de agenda is toegevoegd:

  • Het Raadsvoorstel Protocol voorkomen en bestrijden norm overschrijdend gedrag tegen politieke ambtsdragers als hamerstuk.
   • Er is een motie buiten de orde aangekondigd door de fracties van Gewoon Nijmegen en VoorNijmegen.Nu met als titel Geen euro naar Moskou.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.8 en 4.11

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.11 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.4

 9. 4.7

 10. 4.9

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 11. 4.11

 12. 5
  BENOEMINGEN
 13. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 14. 7
  DEBATSTUKKEN
 15. 7.1

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie PvdA (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie SP (5), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Motie De kunst van het kijken
  Motie Geen station zonder inbreng van de stad
  Motie Hellingbahnhof
  Motie Maak van het station geen gepasseerd station
  Motie Participatie op het juiste spoor
 16. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Moties

  Titel
  Motie Erfgoed beschermd verduurzaam het niet alleen voor ons, ook voor toekomstige generaties 1 t/m 4
  Motie Erfgoed beschermd verduurzaam het niet alleen voor ons, ook voor toekomstige generaties punt 5
  Motie Erfgoed beschermd verduurzaam het niet alleen voor ons, ook voor toekomstige generaties punt 6
 17. 7.3

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Motie Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners
  Motie Duurzaam, groen en natuurinclusief als uitgangspunt
  Motie Evalueer het participatieproces Vossenlaan 44
  Motie Veilig verkeer in de Vossenlaan
  Motie Wonen is geen markt
 18. 7.4

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie PvdA (2), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Hippe Kip tijdelijk uit de toom
 19. 7.5

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 20. 7.6

  Moties

  Titel
  Motie Een veilige seks werkplek voor iedereen punt 2 t/m 4
  Motie Een veilige seks werkplek voor iedereen punt 1 en 5
  Motie Tippelzone blijft open, doe het dan goed punt 1
  Motie Tippelzone blijft open, doe het dan goed punt 2
 21. 7.10

  Moties

  Titel
  Motie buiten de orde Geen euro naar Moskou

  Toezeggingen

  Titel
  Actieplan
 22. 8
  STEMSTUKKEN
 23. 8.1

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1)
  tegen
  Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Brief Wensen en Bedenkingen aanvaard

 24. 8.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)
  tegen
  Fractie D66 (1)

  Besluit

  Brief Wensen en Bedenkingen aanvaard

 25. 8.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Brief Wensen en Bedenkingen aanvaard

 26. 8.4

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie PvdA (2), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (1), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 27. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 28. 10
  Ingekomen stukken
 29. 10.2

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 30. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 31. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 32. 10.4.1

 33. 10.4.3

 34. 10.4.5

 35. 10.4.6

 36. 10.4.10

 37. 10.4.15

 38. 10.4.16

  Besluit

  Conform besloten

 39. 10.4.17

 40. 10.4.19

 41. 10.4.21

 42. 10.4.22

 43. 10.4.23

 44. 10.4.26

 45. 10.4.27

 46. 10.4.28

 47. 10.4.29

 48. 10.4.30