Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 2 februari 2022

19:30 - 22:10
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering


  Aan de agenda zijn toegevoegd:
  • Als agendapunt 4.10 het Initiatiefraadsvoorstel Duurzaam voedsel uit eigen omgeving als hamerstuk.
  • Als agendapunt 4.16 het Raadsvoorstel Geheimhouding opleggen aan juridisch advies APN als hamerstuk.
  • Als agendapunt 5.1 het Raadsvoorstel Toelaten raadslid VVD.
  • Als agendapunt 5.2 het Raadsvoorstel Benoeming fractievolger VVD.
  • Door de fractie van D66 is een motie buiten de orde aangekondigd met als titel Nieuwe Grondfesten.
  • Agendapunt 4.1, Vaststelling notulen van de vergadering van
  22 december 2021, komt te vervallen. De notulen zijn nog niet beschikbaar.
  • De fractie van de PvdA doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nijmegen Midden -7 (Vossenlaan 44) door te schuiven naar een volgende politieke avond.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.2 t/m 4.10 en 4.16

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.2 t/m 4.17 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1
  Vaststelling notulen van de vergadering van 22 december 2021
 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.5

 9. 4.6

 10. 4.10

 11. 5
  BENOEMINGEN
 12. 5.1

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 13. 5.2

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 14. 6

  Moties

  Titel
  Motie Betaald parkeren kun je niet keren moet je dat leren

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen Vattenfall
 15. 7
  DEBATSTUKKEN
 16. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Energiebesparing hoort ook bij handhaving ODRN
  Amendement Maak uitstoot inzichtelijk
  Amendement Vergunningsinformatie vrij toegankelijk
  Amendement Vous maintiendrez

  Moties

  Titel
  Motie De vervuiler betaalt
 17. 7.2

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie PvdA (3), Fractie SP (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie 50+ (1), Fractie Gewoon Nijmegen (1)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Niet bouwen is niet bouwen
  Amendement Spiegelstad beter in prullenbak dan in Stadspeiling

  Moties

  Titel
  Motie Alle peilen op groen
  Motie Duur, huur of goedkoop, waar richt Nijmegen haar peilen op
  Motie In het juiste perspectief
 18. 7.3

  Bijlagen

 19. 7.4

 20. 7.5

  Moties

  Titel
  Motie Nieuwe Grondfesten
 21. 8
  STEMSTUKKEN
 22. 8.1

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie 50+ (1)
  tegen
  Fractie VVD (3), Fractie Gewoon Nijmegen (1)

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van Stadspartij Nijmegen

 23. 8.2

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (10), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie 50+ (1)
  tegen
  Fractie VVD (3), Fractie Gewoon Nijmegen (1)

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van stemverklaringen van de PvdA en SP

 24. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 25. 10
  Ingekomen stukken
 26. 10.2

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 27. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 28. 10.4.2

 29. 10.4.4

 30. 10.4.8

 31. 10.4.9

 32. 10.4.10

 33. 10.4.12

 34. 10.4.18

 35. 10.4.20

 36. 10.4.21

  Besluit

  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond

 37. 10.4.22

 38. 10.4.24

 39. 10.4.26

 40. 10.5