Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 2 februari 2022

19:30 - 22:10

Locatie
SH - Raadzaal
Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering

  Aan de agenda zijn toegevoegd:
  • Als agendapunt 4.10 het Initiatiefraadsvoorstel Duurzaam voedsel uit eigen omgeving als hamerstuk.
  • Als agendapunt 4.16 het Raadsvoorstel Geheimhouding opleggen aan juridisch advies APN als hamerstuk.
  • Als agendapunt 5.1 het Raadsvoorstel Toelaten raadslid VVD.
  • Als agendapunt 5.2 het Raadsvoorstel Benoeming fractievolger VVD.
  • Door de fractie van D66 is een motie buiten de orde aangekondigd met als titel Nieuwe Grondfesten.
  • Agendapunt 4.1, Vaststelling notulen van de vergadering van
  22 december 2021, komt te vervallen. De notulen zijn nog niet beschikbaar.
  • De fractie van de PvdA doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Bestemmingsplan Nijmegen Midden -7 (Vossenlaan 44) door te schuiven naar een volgende politieke avond.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.2 t/m 4.10 en 4.16

 2. Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.2 t/m 4.17 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 3. Besluit

  Conform besloten

 4. Besluit

  Conform besloten

 5. Besluit

  Voorstel aanvaard

 6. Besluit

  Voorstel aanvaard

 7. Moties

  Titel
  Motie Betaald parkeren kun je niet keren moet je dat leren

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen Vattenfall
 8. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Energiebesparing hoort ook bij handhaving ODRN
  Amendement Maak uitstoot inzichtelijk
  Amendement Vergunningsinformatie vrij toegankelijk
  Amendement Vous maintiendrez

  Moties

  Titel
  Motie De vervuiler betaalt
 9. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Niet bouwen is niet bouwen
  Amendement Spiegelstad beter in prullenbak dan in Stadspeiling

  Moties

  Titel
  Motie Alle peilen op groen
  Motie Duur, huur of goedkoop, waar richt Nijmegen haar peilen op
  Motie In het juiste perspectief
 10. Bijlagen

 11. Moties

  Titel
  Motie Nieuwe Grondfesten
 12. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van Stadspartij Nijmegen

 13. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van stemverklaringen van de PvdA en SP

 14. Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 15. Besluit

  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond