Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 8 juni 2022

19:30 - 22:15
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
C.J.M. Brand

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering:
  - Aan de agenda is het Raadsvoorstel Toevoeging van tweetal regelingen aan Omzettingstabel Uitvoeringsbesluiten c.a. ten behoeve van besluitvorming over Herziening Algemene Plaatselijke Verordening als agendapunt 4.14 toegevoegd. Dit betreft een hamerstuk.
  - door de fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren, CDA en VVD zijn vragen aangekondigd over Theatergroep Kwatta.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.8 en 4.14

 3. 3

 4. 4

  Voor de punten 4.1 t/m 4.15 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.4

  Aantekening bij de brief d.d. 2 juni 2022
  Ambtelijk wordt bij dit extra stuk aangegeven dat:
  • de MARN ondertussen de financiële jaarstukken heeft aangepast n.a.v. de opmerkingen van de Regionale Adviesfunctie en ze aan de gemeente heeft aangereikt
  • de Regionale Adviesfunctie deze aanpassingen zal beoordelen en haar reactie zal aanreiken aan het Algemeen Bestuur van de GR MARN, die op 7 juli vergadert

  Besluit

  Conform besloten

 9. 4.14

 10. 5

  Er zijn geen benoemingen

 11. 6

 12. 7
  DEBATSTUKKEN
 13. 7.1

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (5), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie Stadspartij Nijmegen (2)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Busvoordeelabonnement voor de hele stad, beslispunt 1
  Busvoordeelabonnement voor de hele stad, beslispunt 2
 14. 7.2

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (2)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Stuur op sociale huur en koop

  Toezeggingen

  Titel
  Doelgroepenverordening
 15. 7.3

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (8), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Gebruik de reserve als reserve

  Moties

  Titel
  Wij laten niemand in de kou staan
 16. 7.4
  Dit agendapunt is gewijzigd in een hamerstuk en is nu agendapunt 4.15
 17. 7.5

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie SP (2)

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Goed beslagen ten ijs
  Pas op de plaats
  Positief resultaat goed bestemd

  Moties

  Titel
  IPCC op de agenda
  Waarborg de positie van de RAC en de raad in de GMR
 18. 7.6

  Moties

  Titel
  Bouwbeleid in de steigers, beslispunt 5
  Bouwbeleid in de steigers, beslispunten 1 t/m 4
  Geen woningsplitsing zonder beleid
  Landbouwen, landbouwen, landbouwen of landelijk wonen, landelijk wonen, landelijk wonen. Deze stap zal de uitkomst tonen
  Wie ruimte heeft voor twee mag delen met wie geen ruimte heeft
 19. 8
  STEMSTUKKEN
 20. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Brief wensen en bedenkingen unaniem aanvaard

 21. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 22. 10

  De ingekomen stukken zijn reeds vastgesteld op 11 mei 2022

 23. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 24. 10.2
  Brieven ter kennisgeving aan te nemen
 25. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 26. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 27. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)