Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 8 juni 2022

19:30 - 22:15

Locatie
Stadhuis - Raadzaal
Voorzitter
C.J.M. Brand

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering:
  - Aan de agenda is het Raadsvoorstel Toevoeging van tweetal regelingen aan Omzettingstabel Uitvoeringsbesluiten c.a. ten behoeve van besluitvorming over Herziening Algemene Plaatselijke Verordening als agendapunt 4.14 toegevoegd. Dit betreft een hamerstuk.
  - door de fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren, CDA en VVD zijn vragen aangekondigd over Theatergroep Kwatta.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.8 en 4.14

 2. Voor de punten 4.1 t/m 4.15 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 3. Besluit

  Conform besloten

 4. Besluit

  Conform besloten

 5. Besluit

  Conform besloten

 6. Aantekening bij de brief d.d. 2 juni 2022
  Ambtelijk wordt bij dit extra stuk aangegeven dat:
  • de MARN ondertussen de financiële jaarstukken heeft aangepast n.a.v. de opmerkingen van de Regionale Adviesfunctie en ze aan de gemeente heeft aangereikt
  • de Regionale Adviesfunctie deze aanpassingen zal beoordelen en haar reactie zal aanreiken aan het Algemeen Bestuur van de GR MARN, die op 7 juli vergadert

  Besluit

  Conform besloten

 7. Er zijn geen benoemingen

 8. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Busvoordeelabonnement voor de hele stad, beslispunt 1
  Busvoordeelabonnement voor de hele stad, beslispunt 2
 9. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Stuur op sociale huur en koop

  Toezeggingen

  Titel
  Doelgroepenverordening
 10. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Gebruik de reserve als reserve

  Moties

  Titel
  Wij laten niemand in de kou staan
 11. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Goed beslagen ten ijs
  Pas op de plaats
  Positief resultaat goed bestemd

  Moties

  Titel
  IPCC op de agenda
  Waarborg de positie van de RAC en de raad in de GMR
 12. Moties

  Titel
  Bouwbeleid in de steigers, beslispunt 5
  Bouwbeleid in de steigers, beslispunten 1 t/m 4
  Geen woningsplitsing zonder beleid
  Landbouwen, landbouwen, landbouwen of landelijk wonen, landelijk wonen, landelijk wonen. Deze stap zal de uitkomst tonen
  Wie ruimte heeft voor twee mag delen met wie geen ruimte heeft
 13. Resultaat stemming

  Besluit

  Brief wensen en bedenkingen unaniem aanvaard

 14. De ingekomen stukken zijn reeds vastgesteld op 11 mei 2022