Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 28 september 2022

19:30 - 22:15
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  • De fractie van de VVD doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Beschermingsvoorstel 2e groep beschermingsprogramma Nijmeegs erfgoed Beschermd door te schuiven naar een volgende gespreksronde. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.
  • Aan de agenda is toegevoegd het Raadsvoorstel Benoeming lid Raadscommissie Grondexploitaties grote binnenstedelijke projecten
  • Door de fracties van de PvdA en GroenLinks zijn actuele vragen aangekondigd over “Omgekeerde wereld” mensen in de schuldhulpverlening worden/dreigen uit het traject te vallen door stijgende energiekosten.
  • Er zijn 5 moties buiten de orde aangekondigd:
  - door de fracties van de VVD, PvdA en GewoonNijmegen.Nu: Snelheid maken in het aanpakken van hardrijders op spoor tot stier.
  - door de fracties van de PvdA, VVD en GroenLinks: Laat dit een spoorslag zijn. Een bereikbare entree van het station aan de westzijde.
  - door de fracties van de SP, VVD en GewoonNijmegen.Nu: Zoek naar alternatieven.
  - door de fracties van de PvdA en GroenLinks: Als de nood hoog is, is de gemeente nabij.
  - door de fracties van GewoonNijmegen.Nu, D66, ODV, GroenLinks, PvdA, CDA, SP, Partij voor de Dieren en Stadspartij Nijmegen: Een ontbijt voor ieder kind.
  De moties met de titels Als de nood hoog is, is de gemeente nabij en Een ontbijt voor ieder kind worden gevoegd behandeld.
  • Er wordt gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.
  De fractie van de SP doet een ordevoorstel om de spreektijd met 3 minuten per fractie op te hogen. Dit voorstel wordt niet aanvaard (24 stemmen tegen).

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  Voor de punten 4.1 t/m 4.4 en 4.6 t/m 4.9 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.4

 9. 4.7

 10. 4.8

  De zienswijze van de bewoners van Kerkstraat 3 is inmiddels ingetrokken.

  Besluit

  Conform besloten

 11. 5
  BENOEMINGEN
 12. 5.1

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 13. 6

  Toezeggingen

  Titel
  Contact bewindvoerders
  Schuldhulpverlening
 14. 7
  DEBATSTUKKEN
 15. 7.1

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Een alternatieve dekking voor een negatief resultaat
  Een zorgvuldig besluit na zorgvuldige weging
  Van een nadeel een voordeel maken

  Moties

  Titel
  Intensiveren, optimaliseren en anders programmeren kun je leren. Meer woningen in de stad
 16. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  De gemeenteraad houdt de handen nog steeds aan het stuur, beslispunt 1
  De gemeenteraad houdt de handen nog steeds aan het stuur, beslispunt 2
  Inclusief participeren wordt de norm
  Ook een brief in de bus
  Scheepsrecht voor kaders die vragen om een raadsbesluit

  Moties

  Titel
  Participeren moet je leren, beslispunt 1
  Participeren moet je leren, beslispunt 2
  Plak 'm aan bouwen
  Van evalueren kun je leren
 17. 7.3

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie SP (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Anticiperen zonder delegeren
  Wij blijven er op hameren, frapper toujours
 18. 7.3.1

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie PvdA (4), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie SP (2), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 19. 7.4

  Moties

  Titel
  Snelheid maken in het aanpakken van hardrijders op spoor tot stier, beslispunt 2
  Snelheid maken in het aanpakken van hardrijders op spoor tot stier, beslispunten 1, 3 en 4
 20. 7.5

  Moties

  Titel
  Laat dit een spoorslag zijn. Een bereikbare entree van het station aan de westzijde
 21. 7.6

  Motie is gedurende de beraadslagingen aangehouden

  Moties

  Titel
  Zoek naar alternatieven

  Toezeggingen

  Titel
  Locaties Hidaya
 22. 7.7

  Moties

  Titel
  Als de nood hoog is, is de gemeente nabij

  Toezeggingen

  Titel
  Ondernemers en ZZP'ers
 23. 7.8

  Moties

  Titel
  Een ontbijt voor ieder kind

  Toezeggingen

  Titel
  Gesprek scholen en maatschappelijke organisaties
 24. 8

  Er zijn geen stemstukken

 25. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 26. 10
  Ingekomen stukken
 27. 10.1

 28. 10.2

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 29. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 30. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 31. 10.4.3

 32. 10.4.4

 33. 10.4.5

 34. 10.4.6

 35. 10.4.7

 36. 10.4.8

 37. 10.4.9

 38. 10.4.10

 39. 10.4.14

 40. 10.4.15

 41. 10.4.16

 42. 10.4.17

 43. 10.4.19

 44. 10.4.20

 45. 10.4.21

  Besluit

  Conform besloten

 46. 10.4.22

 47. 10.4.23

 48. 10.4.25

 49. 10.4.26

 50. 10.4.27

 51. 10.4.28

 52. 10.4.30

 53. 10.4.31

 54. 10.4.32

 55. 10.4.33