Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 13 juli 2022

14:00 - 17:50
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering:
  • aan de agenda is toegevoegd als hamerstuk het Raadsvoorstel Geheimhouding raadsbrief “Toekomst asfaltcentrale APN van Dura Vermeer”
  • Aan de agenda is toegevoegd het Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Voorbereidingsbesluit. Ik constateer dat de fractie van de PvdA een amendement heeft aangekondigd bij dit agendapunt, daarmee wordt dit een debatstuk. We bespreken dit, evenals het Raadvoorstel Voorbereidingsbesluit, in beslotenheid aan het einde van deze vergadering.
  • verder wijs ik u erop dat er gisteren een aangepast voorstel Legesverordening in het college is vastgesteld met het verzoek aan de raad om het eerdere voorstel in te trekken. Dit staat op de agenda als hamerstuk onder punt 4.4.
  • Door de fractie van Stadspartij Nijmegen zijn actuele vragen aangekondigd over ‘Personeelstekorten DAR’.


  Door de fractie van OVD wordt voorgesteld het Initiatiefvoorstel Doe recht aan de uitkomsten van de Stadspeiling door te schuiven naar de politieke avond van 28 september 2022. Dit voorstel is met 21 stemmen voor (D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, VVD, VoorNijmegen.Nu, OVD) en 18 stemmen tegen (GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, CDA) aangenomen.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.6 en 4.8

 3. 3

 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

 6. 4.2

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.5

 9. 4.7

  Amendementen

  Titel
  Begrens de geheimhouding
 10. 4.8

 11. 4.9

 12. 5
  BENOEMINGEN
 13. 6

  Toezeggingen

  Titel
  (Financiële) gevolgen onderbezetting DAR
  Prioriteiten DAR
 14. 7
  DEBATSTUKKEN
 15. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement Burgerinitiatief Stevenskerktuinen

  Moties

  Titel
  Motie Budget voor burgerinitiatief Stevenskerktuinen
 16. 7.4

  Moties

  Titel
  Motie Algeheel Lachgasverbod. Doorpakken voor de veiligheid van onze stad
  Motie Analyse Functies Joris lvensplein
  motie Een veilig huis, een plek onder de zon
  Motie Met een volle gereedschapskist op pad
  Motie Pak overlast aan in de stad
  Motie Vraag en wij zullen antwoorden

  Toezeggingen

  Titel
  Toevoeging veiligheidsplan
 17. 7.5

  Moties

  Titel
  Motie Een scheefgehuurd huis is óók een thuis
  Motie Met voorrang bouwen, links- en rechtsom, sociale huurwoningen de komende 3 jaar
  Motie Middeldure huur als middel tegen de woningnood
  Motie 'Stop de verkoop van sociale huurwoningen, juist nu beslispunt 1
  Motie 'Stop de verkoop van sociale huurwoningen, juist nu beslispunt 2
 18. 7.6

  Moties

  Titel
  Motie Geen asfalt uit verouderde fabrieken
 19. 7.7

 20. 8
  STEMSTUKKEN
 21. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Uitvoering aanvaarde moties tm 9 maart 2022
 22. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 23. 10

  De ingekomen stukken staan, vanwege gelijktijdige publicatie van de agenda, op de agenda van de besluitronde van 22 juni 2022.

 24. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 25. 10.2
  Brieven ter kennisgeving aan te nemen
 26. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 27. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 28. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)