Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 22 juni 2022

18:30 - 22:40
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls
Toelichting

Ivm beperkte plekken door gereserveerde plaatsen nieuwe wethouders, afscheid nemende wethouders en familie kan het zijn dat u naar de zaal met live-verbinding wordt verwezen als er geen plaats meer is op de tribune. Om een indicatie van aantal bezoekers te krijgen graag aanmelden: griffie@nijmegen.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Orde van de vergadering:
  - Aan de agenda zijn de volgende raadsvoorstellen toegevoegd;
  • Het Raadsvoorstel Geheimhouding raadsbrief Financiering Parkeergarage Hezelpoort als agendapunt 4.5. Dit betreft een hamerstuk.
  • Het raadsvoorstel Benoeming leden Raadscommissie Grondexploitatie grote binnenstedelijke projecten als agendapunt 6.4.
  • Het raadsvoorstel Benoeming fractievolger D66 als agendapunt 6.5.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.5
  4.1 Vaststellen behandeladvies van de Ingekomen Stukken (zie brieven onder agendapunt 7)
  4.2 Raadsvoorstel Delegatiebesluit Wet open overheid en
  Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid
  4.3 Raadsvoorstel Wijziging Erfgoedverordening 2021
  4.4 Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding integriteitsscan
  4.5 Raadsvoorstel Geheimhouding raadsbrief Financiering Parkeergarage
  Hezelpoort

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

 3. 3

  Er zijn geen vragen.

 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Besluit

  Conform besloten

 6. 4.4

 7. 4.5

 8. 5
  DEBATSTUKKEN
 9. 5.1

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Stadspartij Nijmegen (7)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de PvdA

  Amendementen

  Titel
  Amendement Een woonfonds heeft alleen nut als
  Amendement Kansen grijpen 1 Publiek vervoer voor iedereen
  Amendement Kansen grijpen 2 Betaalbaar wonen voor iedereen
  Amendement Kansen grijpen 3 Werk voor iedereen
  Amendement Kansen grijpen 4 Betaalbare stad voor iedereen
  Amendement Kansen grijpen 5 Zwemmen voor iedereen, ook in Dukenburg
  Amendement Ons Nijmegen, bereikbaar voor iedereen
  Amendement Ons Nijmegen, een veilige stad van iedereen
 10. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie Partij voor de Dieren (4), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (7), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

 11. 6
  AFSCHEID/BENOEMINGEN
 12. 6.1
  Afscheid wethouders
 13. 6.2

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  De heer Vergunst: 39 stemmen, 38 voor, 1 tegen en 0 blanco
  Mevrouw Daemen: 39 stemmen, 39 voor, 0 tegen en 0 blanco
  De heer Brom: 39 stemmen, 39 voor, 0 tegen en 0 blanco
  De heer Broeren: 39 stemmen, 39 voor, 0 tegen en 0 blanco
  Mevrouw Visser: 39 stemmen, 39 voor, 0 tegen en 0 blanco
  De heer van Elferen: 39 stemmen, 39 voor, 0 tegen en 0 blanco

 14. 6.3

 15. 6.4

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 16. 6.5

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 17. 7
  Ingekomen stukken
 18. 7.2

  De petitie, behorende bij brief B20, ligt ter inzage bij de griffie

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 19. 7.3
  Brieven nog in behandeling
 20. 7.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 21. 7.4.1

 22. 7.4.2

 23. 7.4.3

 24. 7.4.4

  Besluit

  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens de politieke avonden van 29 juni en 6 juli

 25. 7.4.5

 26. 7.4.7

 27. 7.4.9

 28. 7.4.10

 29. 7.4.11

 30. 7.4.12

 31. 7.4.13

 32. 7.4.15

 33. 7.4.16

 34. 7.4.17

 35. 7.4.18

 36. 7.4.19

 37. 7.4.21

 38. 7.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)