Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 30 november 2022

19:30 - 22:20
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  • Aan de agenda zijn als hamerstuk toegevoegd
  - het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hees - Heseveld – 25 (Wolfkuilseweg 256) Herstelbesluit
  - het Raadsvoorstel Geheimhouding raadsvoorstel ‘asfaltcentrale APN van Dura Vermeer’.
  - het Raadsvoorstel Schone, gezonde lucht op Nijmeegse fietspaden (bekrachtiging geheimhouding)
  • De fractie van GewoonNijmegen.Nu doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Vatstelling Afvalstoffenverordening Nijmegen 2022 door te schuiven naar een volgende politieke avond. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.
  • Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.


  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.9, 4.11, 4.14 en 4.15

 3. 3

 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Besluit

  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.5

 9. 4.6

 10. 4.10

  Besluit

  Conform besloten

 11. 4.14

 12. 4.15

 13. 5
  BENOEMINGEN
 14. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 15. 7
  DEBATSTUKKEN
 16. 7.1

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement En jij wordt monumentaal! En jij wordt monumentaal! En jij...

  Moties

  Titel
  Motie Monumentaal centraal
  Motie Nieuwe ronde, nieuwe kansen
  Motie We doen het erg goed met erfgoed
  Motie Zien doet inzien
 17. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (5), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Moties

  Titel
  Motie Maatwerk voor studenten bij de energietoeslag
 18. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (9), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Aanpak discriminatie, geen going concern maar topprioriteit
  Amendement Een veilige stad, zonder uitzondering

  Moties

  Titel
  Motie Aanpak discriminatie, geen going concern maar topprioriteit
  Motie Sleutel tot verandering, keer het tij tegen wapenbezit onder jongeren
  Motie Wees ambitieus en formuleer doelen

  Toezeggingen

  Titel
  Systematiek veiligheidsbeleid
 19. 7.5

  Moties

  Titel
  Motie Bakkie doen beslispunt 1
  Motie Bakkie doen beslispunt 2
  Motie Snel, want anders lopen de ratten ermee weg

  Toezeggingen

  Titel
  Mogelijkheden monopolie DAR
  Plan van aanpak bedrijfsafval
 20. 7.7

 21. 7.8

  Moties

  Titel
  Motie Meten om te weten
  Motie Omlaag of omhoog, met parkeergelegenheid op de Wedren staat Nijmegen niet droog
 22. 8
  STEMSTUKKEN
 23. 8.1

  Moties

  Titel
  M28 Wonen is een recht, kraak de leegstand, beslispunt 2
 24. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 25. 10

  Besluit

  Conform besloten

 26. 10.3

 27. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 28. 10.4.2

  Besluit

  Conform besloten

 29. 10.4.4

 30. 10.4.5

  Besluit

  Conform besloten

 31. 10.4.6

  Besluit

  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond

 32. 10.4.7

 33. 10.4.8

 34. 10.4.9

 35. 10.4.10

 36. 10.4.11

 37. 10.4.12

 38. 10.4.13

 39. 10.4.15

 40. 10.4.16

 41. 10.4.17

 42. 10.4.18

 43. 10.4.19

 44. 10.4.20

 45. 10.4.21

 46. 10.4.22

 47. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)