Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 3 november 2021

18:00 - 22:00
Toelichting

18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 20.00u Opiniëren - Beantwoording schriftelijke vragen Plannen Spooremplacement (o.v.v. SP en CDA)
20.00u - 21.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Omgevingswet - Lijst bindend advies raad bij omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
21.00u - 22.00u Commissie GREX - Opiniëren - Wensen en Bedenkingen Voornemen tot aankoop perceel Winkelsteeg Roggeweg 1

Uitzending

Agendapunten

  1. 2

  2. 4