Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 8 december 2021

19:00 - 21:30
Toelichting

19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2023 GGD Gelderland Zuid
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Kader regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming -  Raadsvoorstel Legesverordening 2022, Raadsvoorstel Belastingverordeningen, Rioolheffing, Reinigingsheffingen en Onroerende-zaakbelastingen 2022 en Raadsvoorstel Belastingverordeningen overige heffingen 2022

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 3

  Voorzitter: Van Dijk
  Kamergriffier: Arentz
  Portefeuillehouder: Esselbrugge

 3. 3.3

  Op 9 december 2021 is een tekstuele aanpassing doorgevoerd bij de Verordening Parkeerbelastingen 2022:
  De tekst ‘’per uur’’ is toegevoegd achter de tarieven genoemd in B en C onder ‘’II Tarieven voor parkeren bij parkeerapparatuur 2022’’ en er is een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbelasting van 15 januari 2022 naar 17 januari 2022 gedaan.