Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 24 november 2021

18:30 - 23:15

Locatie
SH - Raadzaal
Voorzitter
H. Bruls
Toelichting

Helaas is het bijwonen van de besluitronde niet mogelijk i.v.m. de 1,5 meter afstand van raadsleden onderling. De vergadering is live wel te volgen of terug te kijken via:  https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/

Uitzending

Agendapunten

 1. Orde van de vergadering:
  • Aan de agenda zijn toegevoegd:
  • Als agendapunt 4.10 het Besluit tot in behandeling nemen van Burgerinitiatief Veilig van Spoor tot Stier als hamerstuk.
  • Als agendapunt 4.11 het Raadsvoorstel Planexploitatie, beslispunten 1 en 2 in verband met de bekrachtiging van geheimhouding als hamerstuk.
  • Als agendapunt 5.1 het Raadsvoorstel Benoeming lid Raadscommissie Grondexploitatie Waalsprong, Waalfront, Stationsgebied en Winkelsteeg.
  • Als agendapunt 5.2 het Raadsvoorstel Benoeming fractievolger CDA.
  • De fractie van GroenLinks heeft aangegeven het Initiatiefvoorstel Jong zijn zonder financiële sores én het Initiatiefvoorstel Duurzaam voedsel uit eigen omgeving aan te houden.
  • Door de fracties van D66 en de PvdA zijn actuele vragen aangekondigd over Onrust bij Vasim/Nyma.
  • Door de fracties van de SP, VoorNijmegen.Nu en Stadspartij Nijmegen is een motie buiten de orde aangekondigd; Red lijn 5. Ik stel voor deze te behandelen als agendapunt 7.10.
  • Het voorstel is om het Initiatiefvoorstel Oogst de zon op het dak, voor vanavond geagendeerd als debatstuk, toch te agenderen als hamerstuk. Stemt u hiermee in?
  • Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk na het interpellatiedebat.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.7, 4.10 en 4.11 (beslispunten 1 en 2)

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

 2. Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.11 (van 4.11 alleen de beslispunten 1 en 2) en 7.6 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 3. Besluit

  Conform besloten

 4. Besluit

  Conform besloten

 5. Besluit

  Conform besloten

 6. Besluit

  Voorstel aanvaard

 7. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2 Woningen of meer, langs de raad nog een keer
  Amendement Delegeren kun je leren
  Amendement Meer roergang voor de raad
 8. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Sturen op betere informatievoorziening

  Moties

  Titel
  Motie Veilig op weg door de Winkelsteeg

  Toezeggingen

  Titel
  Informatievoorziening
 9. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement Behoud mogelijkheden aanpassing van functiemenging

  Moties

  Titel
  Motie Een weg terug voor de Winkelsteeg Noord
  Motie Hindercirkels eerst
  Motie Zet in op een beter bereikbaar Hatert

  Toezeggingen

  Titel
  Onderzoek
 10. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Moties

  Titel
  Motie beperk de risico's met open vizier

  Toezeggingen

  Titel
  Contact fietsersbond
  Strategisch omgevingsmanagementplan
 11. Moties

  Titel
  Motie Red lijn 5
 12. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 13. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de SP en Stadspartij Nijmegen

 14. Resultaat stemming

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 15. De petitie, behorende bij brief B7, ligt ter inzage bij de griffie.
  De lijst met handtekeningen, behorende bij brief B14, ligt ter inzage bij de griffie.

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 16. Besluit

  Conform besloten

  Brief is besproken tijdens de politieke avond van 10 november 2021