Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 22 december 2021

16:00 - 19:10

Locatie
Digitaal
Voorzitter
H. Bruls
Toelichting

Helaas is het bijwonen van de besluitronde niet mogelijk. De vergadering is live wel te volgen of terug te kijken via: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/

Uitzending

Agendapunten

Besluit

Conform besloten

Orde van de vergadering:
• Aan de agenda zijn toegevoegd:
- Als agendapunt 4.13, Raadsinitiatiefvoorstel Vaststellen verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning 2022.
- Als agendapunt 5.2, Raadsvoorstel Benoeming lid Raadscommissie Grondexploitatie Waalsprong, Waalfront, Stationsgebied en Winkelsteeg.
• Door de fracties van de PvdA en GroenLinks is een motie buiten de orde aangekondigd met als titel; JA/JA, je moet schieten, anders kun je niet scoren. Ik stel voor deze te behandelen als laatste debatstuk, agendapunt 7.7.
• Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.

De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
4.1 t/m 4.11 en 4.13

Besluit

Conform besloten

Voor de punten 4.1 t/m 4.18 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard

Amendementen

Titel
Amendement Handel alle meldingen bij Veilig Thuis binnen de wettelijke termijn af

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de VVD

Amendementen

Titel
Amendement De juiste afspraken, in het juiste bestemmingsplan
Amendement I get nok down
Amendement Lichtmasten zonder overlast

Moties

Titel
Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 1
Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 3
Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 4
Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunt 6
Motie Beschermde en Rode Lijstsoorten in rapportages en plannen, beslispunten 2 en 5
Motie Boomgaard en groenstructuren
Motie Geen bebouwing rondom sportvelden

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard

Moties

Titel
Motie Let op van scheiden komt lijden

Toezeggingen

Titel
Sorteeranalyses uit verschillende wijken

Moties

Titel
Motie Een groot onderzoek naar drugs en bespreek de uitkomsten met de stad
Motie Gezamenlijk naar regulering
Motie Maak het telen van cannabis voor medicinaal gebruik thuis mogelijk
Motie Verlaag de drempel voor drugstesten

Toezeggingen

Titel
Fenomeenanalyse
Stadsgesprek

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard

Amendementen

Titel
Amendement RVS Uitvoering aanvaarde moties tm 14 juli 2021

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de VVD en Stadspartij Nijmegen

Op 9 december 2021 is een tekstuele aanpassing doorgevoerd bij de Verordening Parkeerbelastingen 2022:
De tekst ‘’per uur’’ is toegevoegd achter de tarieven genoemd in B en C onder ‘’II Tarieven voor parkeren bij parkeerapparatuur 2022’’ en er is een aanpassing van de datum van inwerkingtreding van de Verordening Parkeerbelasting van 15 januari 2022 naar 17 januari 2022 gedaan.

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de Partij voor de Dieren

Brief B29, d.d. 1 december 2021 van R. Essers inzake Een singel voor St. Titus,  kan worden betrokken bij de bespreking over dit onderwerp op 12 januari 2022

Bijlagen

Besluit

Conform besloten

Besluit

Conform besloten

Brief is betrokken bij de bespreking op 20 oktober 2021

Bijlagen

Besluit

Conform besloten