Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 20 oktober 2021

16:15 - 23:15

Locatie
SH - Raadzaal
Voorzitter
H. Bruls
Toelichting

Wilt u deze vergadering bijwonen? Meld u dan aan via griffie@nijmegen.nl zodat we de drukte goed kunnen inschatten.

De stadsbegroting wordt vanaf 16.15 uur behandeld.
Vanaf ongeveer 19.30u de overige onderwerpen.

Uitzending

Agendapunten

In de notulen van 23 juni 2021 en 14 juni 2021 zijn technische wijzigingen doorgevoerd. Bij 23 juni 2021 zijn de aanwezigen en de agendapunten toegevoegd, bij 14 juli 2021 zijn de agendapunten toegevoegd.

Besluit

Conform besloten

Info van college:
Feitenrelaas ODRN
Het feitenrelaas ODRN heb ik gevraagd aan de directeur van de ODRN in het kader van het handhavingstraject bij de asfaltcentrale en na het verschijnen van het artikel in de Gelderlander van zaterdag 9 oktober (artikel ‘ambtenaren hielpen asfaltindustrie’). Het artikel is onder andere gebaseerd op Wob-documenten, die terug te vinden zijn op www.rijksoverheid.nl (zoekterm: Wob-verzoek onderzoek benzeenuitstoot asfalt producerende bedrijven). Ik stelde de vraag hoe de ODRN de afgelopen jaren is omgegaan met APN vanuit de verantwoordelijkheid voor een duurzame en veilige leefomgeving in de uitvoering van de VTH taken. Dit feitenrelaas bevat vier onderdelen:

  1. Het toezicht en handhaving bij APN in de periode vanaf 2013 tot nu (inclusief vergunningensituatie).
  2. De rol van de ODRN in de landelijke Adviesgroep Industriële Emissies.
  3. Het proces van het maatwerkbesluit APN; uiteindelijk is er geen besluit tot verruiming genomen en is de benzeennorm niet verruimd.
  4. Emissienorm PAKs (acties tot nu toe).

Advies GGD
Naast het feitenrelaas van de ODRN voeg ik ook de publieksversie van het adviesrapport van de GGD toe. De gemeente had namelijk de GGD gevraagd om het gezondheidsrisico van de PAK in de rook van APN te beoordelen. De GGD heeft tegen de gemeente gezegd dat één meting te weinig is, maar wij wilden toch een beoordeling van de GGD om de urgentie te bepalen op het niveau van de leefomgeving. Wij sturen u de publieksversie toe. Het technische adviesrapport zetten wij deze week op de gemeentelijke website. Dit duurt iets langer omdat het rapport voor iedereen digitaal toegankelijk moet zijn, zodat ook mensen met een functiebeperking toegang tot de informatie hebben.

Tot slot
Tot slot geef ik ook alvast mee dat ik volop aan de slag met het vraagstuk van de asfaltcentrale. Dit heeft mijn hoogste prioriteit. We zijn onder andere met onderstaande zaken intensief bezig en zullen de raad hierover de komende periode regelmatig informeren:
 De ODRN gaat uiteraard door met het meten op PAKs en het asfaltgranulaat is onderzocht.
 We meten niet alleen PAKs bij de productie van gerecycled asfalt maar gaan eveneens meten als er ‘schoon’ asfalt geproduceerd wordt om een totaalbeeld te krijgen.
 De juridische mogelijkheden mbt APN worden onderzocht door de Stadsadvocaat.
 Daarnaast zijn de gesprekken met APN natuurlijk de afgelopen weken geïntensiveerd.
 De GGD heeft een rapport gemaakt over de mogelijke gezondheidseffecten.
 We zijn eind september gestart met bewonersavonden en een bedrijvenavond over luchtkwaliteit en gezondheid; daar gaan we mee door! Uiteraard in afstemming met de wijkvertegenwoordiging en de omgeving. Daarbij past helder communicatie op onze gemeentelijke website over de stappen die we zetten.
 Trekken we samen met andere gemeenten op om van elkaar te leren en landelijk zaken aan te passen; in de regio werken we nauw samen met de gemeente Beuningen.

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel verworpen

Amendementen

Titel
passend toewijzen waar dat nodig

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel aanvaard

Moties

Titel
ruimte voor jongeren op wielen, beslispunten 1 en 2
ruimte voor jongeren op wielen, beslispunten 3 en 4

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel aanvaard

Moties

Titel
wees wijs met de patrijs.

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel unaniem aanvaard

Amendementen

Titel
anti-speculatiebeding

Moties

Titel
Zelfbewoningsplicht. Een hogere grens meer betaalbare woningen in de stad

Resultaat stemming

Besluit

Voorstel aanvaard

Amendementen

Titel
beleidsondersteuning raadsfracties
bloedserieus
commissie bezwaarschriften, onafhankelijk en openbaar
Geef leven aan het verleden van de Gebroeders van Lymborch
geen tijd te verliezen voor Nijmeegse vrouwen en meisjes
gelijke kansen voor ons erfgoed
Kindregelingen naar 400 euro
Meedoenregeling naar 130%
Ombudsman
oogst de zon op het dak
op glad ijs 2.0
Verruim openingstijden steunpunt Stadswinkel
Volkscultuur verbindt

Moties

Titel
bloedserieus
de kachel of de pijp uit, beslispunt 1
de kachel of de pijp uit, beslispunten 2 en 3
Duur feestje, doe maar niet
Een voorstel over de buurt, betrek dan de buurt!
groen op je kleine dak
Laad de laadpalen
Lokale grip op buitenreclame
Meer ruimte voor Urban Sports
noodtoestand voor biodiversiteit
noodtoestand voor klimaat
Samen sta je sterker
tis mooi geweest
volle sturingskracht vooruit
we kunnen niet zonder de handjes

Besluit

Conform besloten

Bijlagen

Besluit

Conform besloten