Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde

woensdag 14 juli 2021

14:00 - 17:15
Locatie

SH - Raadzaal

Voorzitter
C.M.H. Daemen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Agendavaststelling inclusief de orde van de vergadering
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Besluitvorming behandeladviezen van de gespreksrondes van 16 juni 2021 en 30 juni 2021
 6. 6

  Besluit

  Conform besloten

 7. 7

  Toezeggingen

  Titel
  Verkoop huizen Lentelijn
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (11), Fractie Partij voor de Dieren (1), Fractie PvdA (3), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie VVD (4), Fractie 50+ (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (1)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Slacht de Slachthuisstraat

  Moties

  Titel
  Motie - Hic Locus est

  Toezeggingen

  Titel
  Alternatieve naam
 9. 10

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (11), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie VVD (4), Fractie 50+ (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)
  tegen
  Fractie SP (5)

  Besluit

  Voorstel aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement SP - Gemeenteraad houdt de handen aan het stuur nr 5

  Moties

  Titel
  Motie - Kaders voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  Toezeggingen

  Titel
  Indicatoren beschermd wonen
 10. 11

 11. 12

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (11), Fractie PvdA (3), Fractie SP (5), Fractie VVD (4), Fractie 50+ (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)
  tegen
  Fractie CDA (1), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie Stadspartij Nijmegen (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van stemverklaringen van de Partij voor de Dieren, 50Plus, Stadspartij Nijmegen en VoorNijmegen.Nu

 12. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (11), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie VVD (4), Fractie 50+ (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement - Uitvoering aanvaarde moties tm 3 maart 2021
 13. 16
  Ingekomen stukken
 14. 16.1

  Brief A3 d.d. 10 juni 2021 van de heer Essers inzake Klacht ex artikel 9.1 Awb, wordt afgedaan door de voorzitter van de gemeenteraad
  Brief A4 d.d. 12 juni 2021 van de heer Essers inzake Nieuw verzoek om informatie (Wob) en brief A5 d.d. 15 juni 2021 van de heer Essers inzake Wob-verzoek zijn reeds doorgestuurd naar het college van B&W

  Besluit

  Conform besloten

 15. 16.2

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 16. 16.3
  Brieven nog in behandeling
 17. 16.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 18. 16.4.1

 19. 16.4.2

 20. 16.4.3

 21. 16.4.5

 22. 16.4.7

 23. 16.4.8

 24. 16.4.9

 25. 16.4.10

 26. 16.4.11

 27. 16.4.13

 28. 16.4.14

 29. 16.4.17

 30. 16.4.18

 31. 16.4.19

 32. 16.4.20

 33. 16.4.22

 34. 16.4.23

 35. 16.4.26

 36. 16.4.27

 37. 16.4.29

 38. 16.4.30

 39. 16.4.32

 40. 16.4.33

 41. 16.4.34

 42. 17

 43. 18

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (11), Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie SP (5), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie VVD (3), Fractie 50+ (1)
  tegen
  Fractie VoorNijmegen.NU (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 44. 19

 45. 20

  Moties

  Titel
  Motie - Inzetten Mystery Guests, beslispunt 1
  Motie - Inzetten Mystery Guests, beslispunt 2
  Motie - Lekkah sporten
  Motie - Overheid als gesprekspartner - laagdrempelig in gesprek met jongeren
  Motie - Overheid als verstaanbare partner
  Motie - Water als ondergrens
  Motie - Wonen is een sociaal instrument, beslispunt 1
  Motie - Wonen is een sociaal instrument, beslispunt 2

  Toezeggingen

  Titel
  Voortgangsmelding over de motie Het leven gaat niet altijd over roze
 46. 21

  Moties

  Titel
  Motie - A-B-C, wie doet er mee
  Motie - Samen Spelen
  Motie - Van vragen word je slim
 47. 22

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (11), Fractie SP (5), Fractie 50+ (1), Fractie VoorNijmegen.NU (1)
  tegen
  Fractie Partij voor de Dieren (2), Fractie PvdA (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (3), Fractie VVD (4)

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van Stadspartij Nijmegen

 48. 23

  Moties

  Titel
  Motie - Maak je borst maar nat - op weg naar een borstvoedingsvriendelijk Nijmegen