Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 28 juni 2023

19:30 - 23:15
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  Orde van de vergadering:
  Er zijn twee sets actuele vragen aangekondigd;
  · Door de fracties van de PvdA en ODV over Voetbalveld VV Krayenhoff
  · Door de fractie van de SP over Zorgen bewoners over verkeersveiligheid vernieuwde Laan van Oost-Indië


  Er wordt vandaag niet gewerkt metspreektijd

 3. 4

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (9), Fractie Stadspartij Nijmegen (6)
  tegen
  Fractie CDA (1), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 juni 2023:
  1. Het college de opdracht te geven om de volgende uitgangspunten van het Koersdocument 2024 te gebruiken bij het opstellen van de Stadsbegroting 2024-2027:
  o Een sluitende begroting
  o Focus op realiseren van onze ambities uit het coalitieakkoord, zoals geland in de begroting;
  o We gaan projecten/activiteiten temporiseren;
  o We kijken naar alle activiteiten in de totale begroting en heroverwegen of deze nog voldoende bijdragen aan onze ambities;
  o Gemeentelijke inkomsten worden niet extra verhoogd;
  o De financiële spelregels die wij hebben afgesproken en de wettelijke financiële richtlijnen.
  2. De financiële grondslagen en uitgangspunten vast te stellen zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het Koersdocument 2024.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Maak op voorhand nog geen keuze
  Amendement Noodtoestand niet bezuinigen

  Moties

  Titel
  Motie Bij afwijkingen van de koers, eerst naar de raad
  Motie De ARN is niet ARM
  Motie Een bus voor de nacht
  Motie Kopen om te wonen. Versterk de opkoopbescherming
  Motie Vergoed dierenartskosten voor mensen in financiële nood

  Toezeggingen

  Titel
  Informatiebrief kapitaalbehoefte
 4. 5

  Besluit

  Raadsbesluit d.d. 28 juni 2023:
  · De 1e Voortgangsmonitor 2023 vast te stellen.
  · De begroting 2023 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
  · De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
  · De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen;
  · Begrotingswijziging BW-01859 (Meldingen Voortgangsmonitor 2023), BW-01860 (Verzamelvoorstel) en BW-01861 (Investeringen) vast te stellen.