Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 10 mei 2023

19:30 - 21:45
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  · Aan de agenda is het Raadsvoorstel Benoeming fractievolgers D66 en GewoonNijmegen.Nu toegevoegd.
  · Het voorstel is om het Debatstuk Huisvesting van huisartsen door te schuiven naar een volgende politieke avond.
  · De fractie van de VVD doet een ordevoorstel om het Raadsvoorstel Aankoop perceel grond met opstal Wijchenseweg 4, Nijmegen door te schuiven naar een volgende politieke avond. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.3 en 4.5 t/m 4.9

 3. 3

 4. 4
  HAMERSTUKKEN
 5. 4.1

  Besluit

  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.4

 9. 4.5

 10. 5
  BENOEMINGEN
 11. 5.1

 12. 6
  Vragen van raadsleden aan het college
 13. 7
  DEBATSTUKKEN
 14. 7.1

  Dit raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar een volgende politieke avond omdat de stemmen zijn gestaakt bij de stemming over een amendement

  Amendementen

  Titel
  Amendement De correcte lokroep voor de juiste doelgroep
  Amendement Meer meters, meer beter beslispunt 1
  Amendement Meer meters, meer beter beslispunt 2
  Amendement Stuur het woningbouwbeleid bij, een langere instandhoudingstermijn voor sociale koop
 15. 7.2

  Dit raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar een volgende politieke avond omdat de stemmen zijn gestaakt bij de stemming over een amendement

  Amendementen

  Titel
  Amendement Een zonnepaneel voor iedereen die dat wil
  Amendement Kleur de stad met zonnepanelen
  Amendement Zonneceldakpannen ja mooier
 16. 7.3

 17. 8
  STEMSTUKKEN
 18. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 19. 10
  Ingekomen stukken
 20. 10.1

 21. 10.3

  Bijlagen

  Besluit

  Conform besloten

 22. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 23. 10.4.1

 24. 10.4.4

 25. 10.4.5

 26. 10.4.6

 27. 10.4.9

 28. 10.4.11

 29. 10.4.12

 30. 10.4.13

 31. 10.4.14

 32. 10.4.16

 33. 10.4.18

 34. 10.4.20

 35. 10.4.21

  Besluit

  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond

 36. 10.4.22

 37. 10.4.23

 38. 10.5
  Brieven van interne organen en adviescommissies ter kennisname (tenzij anders vermeld)