Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitronde (raadsvergadering)

woensdag 8 maart 2023

19:30 - 23:25
Locatie

Stadhuis - Raadzaal

Voorzitter
H. Bruls

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Voorstellen aanvaard

  • Aan de agenda zijn toegevoegd als hamerstuk;
  - het raadsvoorstel Wijziging van de Algemene plaatselijke
           verordening Nijmegen
  • het raadsvoorstel Wijzigingen Reglement van Orde en verordeningen Gespreksrondes 2019 en raadscommissie Grondexploitaties Grote Binnenstedelijke Projecten in verband met de wijziging van de Gemeentewet
  • het raadsvoorstel Geheimhouding business-case warmtenet Dukenburg
  • het raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding voorbereidingsbesluit
  • Daarnaast is het raadsvoorstel Toelaten raadslid PvdA toegevoegd aan de Benoemingen.
  • Door de fracties van Stadspartij Nijmegen, D66 en GroenLinks is verzocht het Raadsvoorstel Criteria zonne-energie op monumenten en in beschermde stadsgezichten vanavond niet als hamerstuk te behandelen maar door te schuiven naar een volgende gespreksronde.
  • Er zijn drie sets actuele vragen aangekondigd;

  1. door de fractie van GroenLinks over de maandelijkse controle op het station.
  2. door de fractie van de SP over OV-staking tijdens verkiezingen.
  3. door de fractie van de VVD over Parkeervergunningen voor de toekomstige bewoners van de Hollandse Tuinen te Hof van Holland
   • Verder wijs ik u erop dat het raadsvoorstel over aardgasvrij Dukenburg een aantal geheime bijlagen bevat. U gaat later deze avond debatteren over dit voorstel. Als u daarbij gebruik wilt maken van geheime informatie uit de bijlagen, dan vergt dat een ordebesluit om de beraadslagingen in beslotenheid voort te zetten. Ik zeg u dit nu alvast, zodat u daarover kunt nadenken. Bij aanvang van het agendapunt zal ik u hieraan herinneren.
   • Er wordt vandaag gewerkt met spreektijd vanaf het eerste debatstuk.

  De volgende punten zijn niet in de raadskamers behandeld en voorgesteld wordt om deze als hamerstuk te behandelen:
  4.1 t/m 4.6, 4.8 t/m 4.11 en 4.14 t/m 4.16

 3. 3

 4. 4

  Besluit

  Conform besloten

  Voor de punten 4.1 t/m 4.6 en 4.8 t/m 4.16 is geen spreektijd gevraagd en daarmee is ingestemd met de voorstellen.

 5. 4.1

  Besluit

  Conform besloten

 6. 4.2

  Besluit

  Conform besloten

 7. 4.3

  Besluit

  Conform besloten

 8. 4.6

 9. 4.9

 10. 4.11

  Bij de behandeling van de APV op 21 december 2022 is het amendement van de Partij voor de Dieren ‘Pas vellen na bezwaartermijn en schorsingstermijn’ ingediend en aangenomen. Na afloop bleek bij de verwerking van het besluit dat in het amendement werd geciteerd uit een APV versie die gold tot juli 2022. De strekking van het amendement is duidelijk, maar deze bevindt zich niet letterlijk in de huidige APV. Het amendement was daarom juridisch niet goed inpasbaar. Het college biedt nu een wijzigingsverordening aan de raad aan waarin wordt voorgesteld om artikel 4:12 derde lid van de Apv te wijzigen. Dat betreft het juiste artikel.

  Besluit

  Conform besloten

 11. 4.13

 12. 4.14

 13. 4.15

 14. 4.16

 15. 5
  BENOEMINGEN
 16. 5.1

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 17. 5.2

  Besluit

  Voorstel aanvaard

 18. 7
  DEBATSTUKKEN
 19. 7.1

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie PvdA (4)

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de PvdA

  Moties

  Titel
  Motie Gooi de weq's niet weg
  Motie Participeren om het warm van te krijgen
  Motie Warmte netjes circulair
 20. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement PvdD Biodiverse stad met goed dierenwelzijn
  Amendement PvdD De duivel zit in het detail
  Amendement PvdD Van vogelvrij naar kogelvrij

  Moties

  Titel
  Motie Burgervoordelen bij kwaliteitsoordelen
  Motie Nijmegen houdt zich aan het eigen participatiebeleid
  Motie Van beleidsarmoede naar gezondheids- en milieuwinst
 21. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Voorstel aanvaard met inachtneming van een stemverklaring van de SP

  Moties

  Titel
  Motie Biodiverse poelen in Winkelsteeg
  Motie Goede doorstroming als uitgangspunt

  Toezeggingen

  Titel
  Vossenburcht
 22. 7.4

  Moties

  Titel
  Motie City deal is een goede deal
  Motie Een brede routekaart
  Motie Gezonde basisschool van de Toekomst in Nijmegen
  Motie Ook een gezonde snack voor kinderen aanbieden, beslispunt 1
  Motie Ook een gezonde snack voor kinderen aanbieden, beslispunten 2 en 3
  Motie Op de toekomst! Ga voor plantaardig

  Toezeggingen

  Titel
  Brief over het landelijke akkoord en budget ‘Gezond en actief leven’ (en GALA en SPUK)
 23. 7.5

  Moties

  Titel
  Motie Cluster wel pap van

  Toezeggingen

  Titel
  Maatregelen uit te werken plan
 24. 8
  STEMSTUKKEN
 25. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (6), Fractie GewoonNijmegen.NU (1), Fractie GroenLinks (8), Fractie ODV (1), Fractie Partij voor de Dieren (3), Fractie PvdA (4), Fractie SP (3), Fractie Stadspartij Nijmegen (6), Fractie VVD (3)

  Besluit

  Brief Wensen en Bedenkingen unaniem aanvaard

 26. 9
  BEHANDELADVIES NOG TE BEPALEN/OVERIG
 27. 9.1

  De bespreking over dit raadsvoorstel wordt doorgeschoven naar een volgende politieke avond

 28. 10
  Ingekomen stukken
 29. 10.1
  Brieven ter afdoening door het college van B&W (tenzij anders vermeld)
 30. 10.3
  Brieven nog in behandeling
 31. 10.4
  Brieven van het college van B&W ter kennisname (tenzij anders vermeld)
 32. 10.4.1

 33. 10.4.3

 34. 10.4.6

 35. 10.4.7

  Besluit

  Conform besloten

  Brief wordt besproken tijdens een volgende politieke avond

 36. 10.4.8

 37. 10.4.9

 38. 10.4.10

 39. 10.5